Algemene voorwaarden

Op al onze leveranties en werkzaamheden zijn de BOVAG-standaardbepalingen van toepassing. Voor particuliere relaties gelden de voorwaarden voor particulieren en voor de zakelijke relaties de voorwaarden voor de zakelijke markt. Deze standaardbepalingen zijn ter inzage en verkrijgbaar in ons bedrijf en bij de BOVAG.